Now showing items 1-7 of 7

 • Modelování bilančního senzoru 

  Dvořák, Tomáš
  Práce řeší aplikaci ANSYS pro zjišťování teplotních poměrů v elektronických systémech
 • Modelování teplotního prvku jako součásti elektronického systému 

  Psota, Boleslav
  Práce se zabývá chováním teplotně závislého prvku, který tvoří část termodynamického systému. Tento element tvoří základ pro moderní elektrická pouzdra a 3D systémy. Cílem práce je analyzovat a objasnit chování takovéhoto ...
 • Návrh vícepásmových antén v programu ANSOFT Designer 

  Šulc, Ivo
  Tato práce se zabývá modelováním vícepásmových planárních antén v programu ANSOFT Designer. Nejprve je popsán postup návrhu a modelování flíčkové antény v tomto programu. Následně se zaměřujeme na analýzu čtyř druhů ...
 • Numerická analýza vlivu elektromagnetických polí na malá letadla 

  Řezníček, Zdeněk
  Tato disertace se zabývá numerickou analýzou vlivu elektromagnetických polí na malá letadla s kompozitními částmi, a to z hlediska jejího možného inovativního využití jako jedné z cest posouzení inherentní ochrany letounu ...
 • Širokopásmová anténa pro detektor hazardních elektromagnetických polí 

  Faltýnek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem širokopásmové sondy použitelné při detekci HIRF pole. Pomocí programu CST Microwave byl navržený detektor vycházející z ploché PICA antény důkladně prošetřen a jeho tvar byl modifikován za ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...
 • Vliv hazardních EM polí na velké objekty 

  Klučka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá simulací účinků elektromagnetického pole na letadlo pomocí počítačového programu PAM-CEM. Účelem simulace je ověřit podmínky pro umístění přístrojů a kabelů ve vybraných místech. Byly vybrány dvě ...