Now showing items 1-20 of 28

 • Administrativní budova ERA v Pardubicích – hrubá vrchní stavba 

  Gabriel, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby nové administrativní budovy ERA v Pardubicích. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se střešní nástavbou. Nosný systém tvoří monolitický ...
 • Administrativní budova ESKO-T, stavebně technologický projekt 

  Vochyán, David
  Úkolem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby Administrativní budovy ESKO-T v Třebíči. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, postavenou technologií monolitického podélného železobetonového ...
 • Administrativní centrum firmy Essens v Brně – Líšni, hrubá vrchní stavba 

  Martincová, Michaela
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy Essens v Brně-Líšni. Je zaměřena na montáž nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců a provedení monolitických nosných ...
 • Administratívna budova v Trenčíne - stavebno technologický projekt 

  Panáček, Jakub
  Predmetom mojej práce je vytvoriť stavebno technologický projekt pre administratívnu budovu v Trenčíne. Zameral som sa na rozpočet, časový plán, ochranu životného prostredia, vhodné rozmiestnenie dočasných objektov na ...
 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Analýza metod nanášení tavidel a pájecích past na DPS pro BGA komponenty 

  Toufar, Michal
  V práci jsou popsány důvody rozvoje BGA pouzdra s problematikou opravy a výměny. Popisující defekty a chyby vznikající při procesu pájení. Aktuálním trendem vývoje tenkých pouzder s jemnou roztečí s osazovanými stále menšími ...
 • Analýza závad na DPS pomocí X-RAY 

  Mlýnek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na BGA (Ball Grid Array) pouzdra a detekci chyb vzniklých při jejich opravách pomocí rentgenového záření. Popisuje obecně BGA pouzdra podle druhu nosného substrátu, techniky připojování čipů, ...
 • Bytový dům rezidence Husova - hrubá vrchní stavba 

  Laga, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt zaměřený na realizaci hrubé vrchní stavby bytového domu – rezidence Husova v Moravském Krumlově. Práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště včetně ...
 • Bytový komplex LIVE UP v Brně - příprava realizace stavby 

  Dejmalová, Hana
  Obsahem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu bytového komplexu LIVE UP v Brně – Bohunicích. Jedná se o novostavbu s jedním podzemním a šesti nadzemními patry. Konstrukce domu je monolitická ...
 • Komunikační mix podniku 

  Lévek, Martin
  Předmětem bakalářské práce Komunikační mix podniku je analýza komunikačního mixu daného podniku a následné doporučení nové, efektivnější podoby. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou popsaná všechna ...
 • Městská sportovní hala v Kuřimi - stavebně technologický projekt 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby budovy městské sportovní haly v Kuřimi. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Návrh na zvýšení produktivity podnikových procesů 

  Ungvári, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení produktivity podnikových procesů. Pro vybrané procesy analyzuje současný stav za pomoci metody Six Sigma. Bude provedeno měření časů pro jednotlivé procesy a identifikace úzkých ...
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Polyfunkční dům Nový Lískovec – hrubá spodní stavba 

  Máčal, Filip
  Cílem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt provedení hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Novém Lískovci. Tato práce obsahuje řešení dopravy na staveniště, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Polyfunkční objekt v Plzni, hrubá vrchní stavba 

  Nováková, Iva
  Předmětem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu hrubé vrchní části polyfunkčního objektu v Plzni. Obsahem je technická zpráva řešeného objektu, technologický předpis, výkaz výměr, časový plán, ...
 • Pro civitas - Město ve městě; Polná, polenská předměstí - Polyfunkční struktura ve zvolených lokalitě a kontextu; 

  Olbertová, Miriam
  Bakalárska práca sa venuje návrhu objektu penziónu a jeho začlenenia do štruktúry centra mesta Polná. Na riešenom území sa stretávajú rôzne hodnoty, atmosféry a vplyvy okolia, prírodné či urbanistické. Bazálna kompaktná ...
 • Sadová, Bytový dům M1 - stavebně technologický projekt 

  Štěrba, Marek
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Bytového domu, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet hlavního ...
 • Sportovní areál Třeboň - příprava a organizace výstavby 

  Hánová, Kristýna
  Tato diplomová práce pojednává o přípravě a organizaci výstavby sportovního areálu v Třeboni. Hlavním předmětem řešení je stavební úprava stávajícího fotbalového hřiště s výstavbou kryté tribuny. Diplomová práce obsahuje ...
 • Stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové 

  Řihák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové. Projekt obsahuje veškeré náležitosti stavebně technologického projektu, které lze použít pro realizaci projektu v praxi. Místo ...
 • Stavebně technologický projekt wellness hotelu Vista v Dolní Moravě 

  Hanyášová, Hana
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Wellness hotelu Vista v Dolní Moravě se zaměřením na vybranou technologickou etapu. Jedná se především o realizaci nosné konstrukce stavby – ...