Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový optický spoj 

    Šála, Jakub
    V této diplomové práci je zachycena problematika současných možností bezdrátových optických spojů, omezení jejich nasazení v praxi s ohledem na dostupnost a spolehlivost. Jsou provedena měření na bezdrátovém optickém spoji ...
  • Linuxový Cluster pro zajištění stability a bezpečnosti síťového prostředí s interními službami 

    Šála, Jakub
    V této bakalářské práci je zachycena problematika vybudování Linuxového clusteru s vysoce dostupným datovým uložištěm Lustre, a řešení podnikových serverů založených na virtualizaci. V závěru je provedeno měření dostupnosti ...