Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí systém stroje na výrobu speciálních pružin 

    Šálek, Jan
    Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací stroje, který bude vyrábet speciální druh pružin používaných v krytech zárivkového osvetlení. Stroj je tvoren PLC automatem, servomotory, které realizují samotné ohyby a ...
  • Řízení stejnosměrného motoru 

    Šálek, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrného kartáčového motoru na základě jeho matematického modelu. Toto řešení bude použito pro aktuátory firmy Honeywell (typu ML5410 a N10010/N05010). Cílem této ...