Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

    Šálková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
  • Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění 

    Šálková, Michaela
    Tato bakalářská práce má formu rešerše a jejím tématem je studium vlivu výživy na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsána struktura a fyziologie lidského mozku, ...