Now showing items 1-9 of 9

 • Ekologická města budoucnosti - nové formy osídlení pro 21. století v mezích trvale udržitelného rozvoje ČR 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Na začátku třetího tisíciletí je svět hustější než kdykoliv předtím. Žije v něm víc a víc lidí, kteří chtějí více prostoru, více cestují a více spotřebovávají. Dopady našich potřeb jsou patrné všude, nejenom v tradičních ...
 • Krajina, město, lidé a jídlo 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Jídlo je nejzákladnější ze všech zdrojů. Vznik zemědělství byl počátkem lidské civilizace. Po celou historii jsme byli pevně spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes je většina naší krajiny utvářena historickým vztahem ...
 • Městské zemědělství 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V rámci současného evropského města přestává spousta lidí vnímat vztah mezi životem a přírodními procesy, které ho podporují. Zvětšování geografické i psychologické vzdáleností mezi producenty a konzumenty jídla zhoršuje ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Derka, Jan
  Bakalářská práce zpracovává studii zastavění nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Dvě na sebe kolmé hmoty domů otevírají souběh ulic Bratislavské a Staré a vytvářejí veřejný prostor, náměstí s potenciálem být středem ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Habancová, Anežka
  Filosofie návrhu vychází z té skutečnosti, že daná parcela je v současnosti nárožní prolukou. V takovém případě bylo logické vzniklou proluku zaplnit a dotvořit tak stávající uliční parter. Další skutečností, která ovlivnila ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Derka, Jan
  Bakalářská práce zpracovává studii zastavění nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Dvě na sebe kolmé hmoty domů otevírají souběh ulic Bratislavské a Staré a vytvářejí veřejný prostor, náměstí s potenciálem být středem ...
 • Přestavba vybraných částí bývalého kláštera Voršilek a navazujícího území městského bloku v centru Brna - architektonicko-urbanistická studie 

  Ottopalová, Veronika
  Projekt se zabývá přestavbou vybraných částí bývalého kláštera Voršilek a obnovou klášterní zahrady a navazujícího území městského bloku v centru Brna. Důraz je kladen na nové funkční využití klášterních prostor a její ...
 • Zašová - klášter v rukách veřejnosti 

  Šebestová, Pavla
  Projekt se zabývá přestavbou někdejšího kláštera Trinitářského řádu a navazujícího areálu obce Zašová. Účelem přestavby je vytvoření návrhu, který by sestával z centra společensky potřebných sociálních služeb a dostatečně ...
 • Žabovřeské louky 

  Šárka, Jan
  Ve své diplomové práci se soustředím na některé problémy, jimž budeme čelit v tomto století. Kladu si otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvětšování počtu obyvatel planety a měst, zásobování měst jídlem, vztahu ...