Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

    Šárková, Lenka
    Tato diplomová práce je zamena na problematiku spokojenosti zákazník malé slovenské společnosti promovie. Cílem mé práce je navrhnout taková opatení, která zvýší její úrove. Základem jsou analýzy vnitního i vnjšího prostedí ...
  • Design manuál jako součást marketingové komunikace 

    Šárková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá firemní identitou, firemním designem a následným design manuálem, který je pomáhá dotvářet. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se pojednává o teoretických poznatcích z oblasti ...