Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

    Hlaváčková, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
  • Podnikatelský záměr 

    Hlaváčková, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení nového podniku Sweet Gauching. Poskytne teoretický přehled o vytvoření podnikatelského plánu. Práce obsahuje reálný a proveditelný návrh podnikatelského ...