Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh firemní databáze pomocí SQL Serveru a její následné využití v intranetu 

  Šístek, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh funkčního a jednoduchého, ale přitom mocného, databázového firemního systému pro evidenci potřebných dat pro firmu. Návrh databázových struktur a logických schémat. Hlavním cílem je zrychlení ...
 • Optimalizace informačního systému firmy a jeho rozšíření 

  Šístek, Petr
  Cílem diplomové práce je optimalizace stávajícího informačního systému a jeho následné rozšíření o další pomocné funkce. Optimalizace je založena na zkušenostech uživatelů a úpravě používaných položek. Vylepšení pak přináší ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...