Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro transformace dokumentů PDF 

    Šústek, Ladislav
    Výsledkem mé diplomové práce je knihovna pro programovací jazyk Java, která transformuje PDF soubory na XHTML za pomocí knihoven PDFBox a FONTBox. Výsledný XHTML soubor je vytvářen pomocí CSS stylů, které umožňují jeho ...