Now showing items 1-2 of 2

  • Útoky na aktivní síťové prvky 

    Ščepko, Richard
    Tato bakalářska práce se zabývá problematikou bezpečnosti počítačových sítí. Zadáním práce jsou útoky na aktivní síťové prvky s cílem odchytu dat mezi dvěma uživateli. Ve vytvořené síti s topologií do hvězdy jsou připojené ...