Now showing items 1-19 of 19

 • Datová integrace mezi databázovými systémy 

  Papež, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...
 • Emulátor Mobilní telefonní ústředny 

  Králíček, Jan
  Tato práce se snaží poskytnout základní přehled v tématice GSM systému. Dále se snaží navrhnout Emulátor mobilní telefonní ústředny, který by dokázal provést operaci Location Update. První část práce popisuje principy a ...
 • Emulátor telefonní ústředny 

  Raur, Martin
  Tato práce tvoří úvod do problematiky GSM systému. Uvádí základní informace o jeho struktuře, aktivních prvcích, používaných protokolech a signalizačních zprávách. Obsahuje návrh struktury  pro emulátor telefonní ústředny.
 • Helpdesk pro podporu správy firemních počítačových sítí 

  Vašák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením a implementací systému helpdesk s diagnostikou (zpětnou odezvou) pro firmu The Best Network Solution, zabývající se IT outsourcingem, sloužící ke správě jejich počítačových sítí, zařízení a podporu ...
 • Informační systém pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve stromové hierarchii v Caché 

  Burget, Jaroslav
  Informační systémy jsou nedílnou součástí téměř všech větších obchodních subjektů. Tento dokument má za účel seznámit s návrhem modelu v UML a implementací informačního systému pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve ...
 • IS pro evidenci telefonních hovorů 

  Šitka, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem informačního systému spolupracujícího s mobilními zařízeními. Informační systém je zaměřen na shromažďování a vyhodnocování údajů o provedených hovorech na mobilních zařízeních. Jsou zde uvedeny ...
 • Jednoduchý IS pro mobilní telefony pro evidenci hovorů 

  Matejovič, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním aplikácií pre mobilné zariadenia, technológiou Bluetooth, implementáciou programov ktoré túto technológiu využivajú a technológiami a nástrojmi ktoré sa využívajú na mobilných ...
 • Jednoduchý IS pro PDA zařízení pro evidenci telefonních hovorů 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním aplikací pro PDA zařízení, primárně na platformách firmy Microsoft. Dále pak bezdrátovou technologií Bluetooth a její využití v PDA zařízeních a mobilních telefonech. Práce ...
 • Monitorování síťového provozu linuxového serveru 

  Pospíchal, Petr
  V současnosti zažívá svět velmi rychlou expanzi Internetu. Stále více firem spoléhá na služby poskytované prostřednictvím síťových spojů mezi počítačovými systémy. S enormím nárustem objemu přenášených dat vrůstají i ...
 • Nástroje pro správu centrálních registrů DNS 

  Vrtílek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o registraci domén a s tím spojenými registračními systémy správců domén. Hlavní zaměření je na registraci domén přes registrátory, s čímž souvisí rozhraní pro registrátory registračních ...
 • Propojení pobočkové ústředny a kalendáře 

  Kaláb, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností propojení pobočkové ústředny Asterisk s kalendáři z Microsoft Exchange Serveru 2010. Přitom rozebírá protokoly CalDAV, WebDAV, iCalendar a SOAP.
 • Prostředí Flex pro tvorbu informačních systémů 

  Čech, Pavel
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat vývojové prostředí Flex vytvořené společností Adobe a jeho využití pro tvorbu informačních systémů. Za tímto účelem byla navržena a vytvořena ukázková aplikace, která využívá základní ...
 • Reprezentace obsahu síťového provozu v XML 

  Novák, Martin
  Tato práce se zabývá reprezentací zachyceného síťového provozu v XML a jejím uložením do databázového systému Oracle za použití XML schémat. V úvodu práce jsou vysvětleny základy počítačových sítí, správy sítě a síťových ...
 • Systém pro výkonnostní a zátěžové testování 

  Javorský, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na výkonnostní a zátěžové testování aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. Vývoj softwaru a teoretické znalosti týkající se testování jsou rozebrány v úvodních kapitolách, stejně jako ...
 • Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje 

  Appl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením možností sběru dat z flexotiskových strojů firmy Soma engineering. Dále návrhem prototypu systému a jeho uvedením do provozu. Ke komunikaci je použit protokol FTP. K ...
 • Tvorba aplikací pro iGoogle 

  Hájek, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu technologie iGoogle, analýze, návrhu a samotnému vývoji aplikace, sloužící pro evidenci času stráveného nad úkoly nebo projekty. V technické zprávě jsou také uvedeny zajímavé poznatky z vývoje ...
 • Webový proxy server 

  Kunčar, Jiří
  Práce čtenáře seznámí s internetem a jeho historií, tvorbou webových stránek, principem proxy serverů a se souvisejícími protokoly TPC/IP a HTTP. Hlavním cílem této práce je návrh a následná implementace systému - webového ...
 • Zabezpečený transportní protokol monitorovacích systémů 

  Halfar, Patrik
  Dokument se zabývá analýzou NetFlow protokolů a řešením jeho nedostatků. Prioritně je zaměřen na důvěrnost a spolehlivost přenosu s respektováním dodržení minimálních nároků na výpočetní zdroje. Diskutovaná řešení uvažují ...