Now showing items 1-20 of 30

 • Analytický ovládací panel pro lokační systém 

  Petrovič, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje vizualizovať historické dáta z polohových senzorov. Dáta sú získavané z uzavrených priestorov, akými sú napríklad obchody, telocvične alebo haly. Tieto dáta sú cenné, ...
 • Datová integrace mezi databázovými systémy 

  Papež, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o datové integraci, která je využívána pro přenos dat mezi různými databázovými systémy a to v obou směrech - migrace a replikace dat. Seznamuje nás s technologiemi distribuovaných databází. ...
 • Domácí telefonní ústředna pro VoIP 

  Bílek, Tomáš
  Práce se zabývá praktickým využitím VoIP technologie v kombinaci s opensource softwarovou pobočkovou ústřednou Asterisk v domácnosti. Podstatnou částí práce je popis funkce jednotlivých částí veřejné komutované telefonní ...
 • Emulátor Mobilní telefonní ústředny 

  Králíček, Jan
  Tato práce se snaží poskytnout základní přehled v tématice GSM systému. Dále se snaží navrhnout Emulátor mobilní telefonní ústředny, který by dokázal provést operaci Location Update. První část práce popisuje principy a ...
 • Emulátor Registru uživatelů mobilní sítě 

  Juránek, Michal
  Tato diplomová práce prezentuje základní strukturu a entity v mobilní síti GSM. Představuje principy signalizace se zaměřením na páteřní síť pomocí signalizačních systémů SS7 a SIGTRAN. Jsou uvedeny vybrané vrstvy protokolů ...
 • Emulátor telefonní ústředny 

  Raur, Martin
  Tato práce tvoří úvod do problematiky GSM systému. Uvádí základní informace o jeho struktuře, aktivních prvcích, používaných protokolech a signalizačních zprávách. Obsahuje návrh struktury  pro emulátor telefonní ústředny.
 • Helpdesk pro podporu správy firemních počítačových sítí 

  Vašák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením a implementací systému helpdesk s diagnostikou (zpětnou odezvou) pro firmu The Best Network Solution, zabývající se IT outsourcingem, sloužící ke správě jejich počítačových sítí, zařízení a podporu ...
 • Informační systém pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve stromové hierarchii v Caché 

  Burget, Jaroslav
  Informační systémy jsou nedílnou součástí téměř všech větších obchodních subjektů. Tento dokument má za účel seznámit s návrhem modelu v UML a implementací informačního systému pro vyhodnocování aktivit pracovníků ve ...
 • IS pro evidenci telefonních hovorů 

  Šitka, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem informačního systému spolupracujícího s mobilními zařízeními. Informační systém je zaměřen na shromažďování a vyhodnocování údajů o provedených hovorech na mobilních zařízeních. Jsou zde uvedeny ...
 • Jednoduchý IS pro PDA zařízení pro evidenci telefonních hovorů 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním aplikací pro PDA zařízení, primárně na platformách firmy Microsoft. Dále pak bezdrátovou technologií Bluetooth a její využití v PDA zařízeních a mobilních telefonech. Práce ...
 • Modul pro sledování stavu projektů pro Kanboard.org 

  Masár, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním vstavaného modulu pre aplikáciu Kanboard.org, ktorý umožňuje sledovanie stavu projektov aplikácie a tvorbu plánov na zotavenie projektu. Práca rozoberá ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • Nástroj pro monitorování a analýzu aplikačního serveru Xtend 

  Kocman, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na monitorování a analýzu datových přenosů mezi aplikacemi na síti a tvorbou vlastního monitorovacího nástroje, který by vyhověl požadavkům aplikačního serveru Xtend společnosti Xura, Inc. V úvodních ...
 • Nástroje pro správu centrálních registrů DNS 

  Vrtílek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o registraci domén a s tím spojenými registračními systémy správců domén. Hlavní zaměření je na registraci domén přes registrátory, s čímž souvisí rozhraní pro registrátory registračních ...
 • Návrh systému pro precizní lokalizační služby 

  Krippel, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať bezdrôtovú lokalizáciu v interiéri. Analyzované sú niektoré technológie bezdrôtovej lokalizácie ako Time of Arrival alebo Time Difference of Arrival. V práci je taktiež popísaný ...
 • Optimalizovaný streaming videa na platformě Android 

  Spurný, František
  Předmětem této práce je analýza a popis možností optimalizace streamování videa a následný návrh klient/server aplikace, která optimalizované streamování vykonává v praxi. Klientskou část představuje aplikace mobilní ...
 • Plánovací modul pro Kanboard.org 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době se ve firmách často musí úkoly rozdělit mezi více lidí. Zároveň jeden člověk většinou pracuje na více úkolech současně. Proto je třeba rozumně rozvrhnout práci každého člověka pro dosažení co největší efektivity. ...
 • Propojení pobočkové ústředny a kalendáře 

  Kaláb, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností propojení pobočkové ústředny Asterisk s kalendáři z Microsoft Exchange Serveru 2010. Přitom rozebírá protokoly CalDAV, WebDAV, iCalendar a SOAP.
 • Prostředí Flex pro tvorbu informačních systémů 

  Čech, Pavel
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat vývojové prostředí Flex vytvořené společností Adobe a jeho využití pro tvorbu informačních systémů. Za tímto účelem byla navržena a vytvořena ukázková aplikace, která využívá základní ...
 • RAD vývojové prostředí pro databázové aplikace využívající jazyk PHP 

  Naibrt, Tomáš
  Cílem této práce je analyzovat aktuální stav na poli vývoje databázových aplikacích v jazyce PHP a RAD nástroje k tomu určené. Popisuje několik PHP frameworků, které lze aktuálně označit jako nejpoužívanější. Druhá část ...