Now showing items 1-13 of 13

 • Anglický jazyk v technických předmětech AJEI-H 

  Tomanová, Michaela
  Cílem této práce je poskytnutí přehledu technicky zaměřených předmětů vyučovaných programu Angličtina v elektrotechnice a informatice a poskytnout konkrétní diskurzní analýzu dostupných vyučovacích materiálů. Přehled ...
 • Automatizovaný xylofon 

  Seidler, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány alternativy k jednotlivým ...
 • A Comparative Study of English as a Lingua Franca in International Corporations 

  Juráň, Vilém
  Angličtina je dnes jednoznačně nejpoužívanějším jazykem v rámci mezinárodních styků. Tato práce se zabývá důležitými jazykovými problémy, které vznikají v mezinárodních společnostech, ve kterých je angličtina Lingua Franca. ...
 • English as a Lingua Franca in Business Corporations 

  Pankina, Sofia
  Semestrální projekt prozkoumá termín lingua franca, určí její zdroje, klíčové oblasti a praktické důsledky. Rovněž zahrne definice obchodního jazyka a různé druhy diskurzu, žánrů a jejich rozdíly mezi nimi. Poslední část ...
 • Jazyková a kulturní specifika obchodního jednání v multikulturním prostředí 

  Zsiga, Juraj
  S rostoucím množstvím globálních kulturních modelů se problém jazyka v mezikulturní komunikaci stává stále významnější. Tato bakalařská práce poskytuje přehled některých jazyků a jejich užití rodilými mluvčími, přičemž ...
 • Komentovaný překlad - technologie pro inteligentní domy. 

  Los, Marek
  Bakalářská práce se zabývá překladem textu v odborném stylu z českého do anglického jazyka a také lingvistickými náležitostmi spojenými s překladem. Byl vybrán text, který se zabývá problematikou technologií pro chytré ...
 • Linguistic features in research article introductions in electrical engineering 

  Ondryáš, Radek
  V této práci použijeme analytický rámec navrhnutý Swalesem k analýze vědeckých článků z oboru elektrotechniky, abychom mohli zkoumat jejich strukturu a lingvistické prvky. Každý text je rozdělen na takzvané tahy („moves“), ...
 • Lokalizace videoher 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historií a problematikou lokalizace videoher. Práce se skládá ze dvou částí. První je teorie, která bude obsahovat počátek počítačových her až po přítomné videohry. Zároveň se bude zabývat ...
 • Lokalizace webových stránek v rámci procesu překladu 

  Srp, Jakub
  Tato práce je primárně zaměřena na proces webové lokalizace v rámci překladu. V práci je definován samotný význam lokalizace, její historie, zařazení v rámci studií překladu, rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. V ...
 • Nástroje pro překlad odborných elektrotechnických textů 

  Bálka, Miroslav
  Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a ...
 • Od průmyslových robotů k androidům 

  Baďura, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším ...
 • Proces lokalizace a překladu videoher 

  Vynar, Illia
  Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a ...
 • Rozpoznávání obličeje ve videu a jeho využití v policejní práci 

  Fabián, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat technologii rozpoznávání obličejů a její využití v praxi. Zejména v posledních letech se technologie rozpoznávání obličejů stala velmi diskutovaným tématem, ať už ve spojitosti s ...