Now showing items 1-15 of 15

 • Jeřáb pro manipulaci s leteckými agregáty 

  Bureš, Martin
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního jeřábu pro manipulaci s leteckými agregáty a vystřelovacími sedadly. Manipulační jeřáb umožňuje zvedání břemen o maximální hmotnosti 300 kg do výšky 4600 mm. Obsahem práce ...
 • Jeřáb sloupový 

  Kuhejda, Lubomír
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu pro nosnost 1 000 kg, délku vyložení ramene 4 000 mm a výšku zdvihu 4 800 mm. Cílem je navrhnout hlavní nosné a funkční prvky včetně výběru vhodného ...
 • Jeřáb sloupový 

  Kobzík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem konstrukce sloupového jeřábu a jeho návrhem dle zadaných parametrů. Práce tedy obsahuje pevnostní výpočty a návrhy hlavních nosných prvků a důležitých součástí jeřábu. Dále obsahuje ...
 • Jeřábová kočka 

  Šíbl, Michal
  Práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu pro nosnost 70 000 kg. Hlavním cílem práce je návrh lanového sytému – lana, kladek a lanového bubnu. Dále pevnostní výpočet kladnice a návrh pohonu ...
 • Modelování silových účinků působících na dopravní a manipulační zařízení s cílem jejich optimalizace 

  Šťastný, Antonín
  Předložená dizertační práce se zabývá využitím moderních výpočtových a optimalizačních metod při optimalizaci nosných uzlů ocelových konstrukcí manipulačních zařízení. Cílem práce je návrh ucelené metodiky umožňující ...
 • Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun. 

  Valenta, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Husák, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na pojezdová a zvedací zařízení určená pro přepravu vrtulníků BELL mezi letištní plochou a hangárem. První část je věnována přehledu a zhodnocení významných výrobců podobných zařízení. ...
 • Separátor horniny 

  Menoušek, Martin
  Cílém této diplomové práce je navrhnout separátor horniny, zařízení, které vytřídí jíl od piritu. Základním parametrem separátoru, ze kterého bylo vycházeno při návrhu je hmotnostní dopravní výkon 5 t/h.
 • Studie pohybu materiálu uloženého na prostých EURO paletách v interní podnikové dopravě 

  Slavík, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled manipulačních prostředků pro manipulaci s paletovými jednotkami. Práce obsahuje přehledné rozdělení nejpoužívanějších manipulačních prostředků pro manipulaci s EURO paletami, ...
 • Studium vlastností betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub 

  Šťastný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub. Důraz je kladen zejména na použití různých druhů rozptýlené výztuže. Teoretická část je rozdělena do ...
 • Svislý korečkový dopravník 

  Holcner, Petr
  V této bakalářské práci jde o návrh svislého korečkového dopravníku (elevátoru) pro svislou dopravu obilí se zaměřením na celkový návrh elevátoru podloženého funkčním a kapacitním výpočtem se slabou vazbou na okolí zařízení ...
 • Teleskopická věž samojízdné vrtné soupravy 

  Hájek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem věže vrtné soupravy. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou MND, a.s., je provést návrh ocelové konstrukce. Následně provést analýzu zatěžovacích stavů. Dále provést ...
 • Teleskopická věž samojízdné vrtné soupravy 

  Hájek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem věže vrtné soupravy. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou MND, a.s., je provést návrh ocelové konstrukce. Následně provést analýzu zatěžovacích stavů. Dále provést ...
 • Únavová analýza a životnost ocelových konstrukcí 

  Dostál, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení únavové analýzy a následně životnosti ocelových konstrukcí ze strojírenského a stavebního hlediska. Teoretická část obsahuje popis vlivu cyklické únavy na ocelové konstrukce, popis ...
 • Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF 

  Šťastný, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu a betonových výrobků v prostředí XF. Sleduje zejména vliv úpravy povrchů a uložení zkušebních vzorků na trvanlivost ...