Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie vícedrážkové řemenice 

    Šťastný, Daniel
    Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice z dvou různých polotovarů. Zhodnocuje technologičnost konstrukce, volbu polotovarů a jejich materiálů, volbu nástrojů a strojů pro jednotlivé operace s ohledem na ...
  • Zkouška těsnosti vysokotlaké části čerpadla 

    Šťastný, Daniel
    Práce se zabývá rozhorem aktuální situace a metodou pro testování těsnosti vysokotlaké části čerpadla. Jsou zde analyzovány možnosti pro přenesení testu na zkušební stanice, které slouží k testování funkce čerpadla. K ...