Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Analýza využití a provozu měřící a výpočetní techniky CESA VUT v Brně 

  Končír, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá meracou a výpočtovou technikou Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. Teoretická časť práce obsahuje odborné poznatky o jednotlivých prístrojoch, ich vyuţitie a ...
 • Biomechanical analysis of front crawl arm stroke and leg kick by Tachograph measuring system 

  Bátorová, Michaela; Motyčka, Jaroslav; Šťastný, Jan; Lepková, Hana (Ovidius University of Constanta, Faculty of Physical Education and Sport, 2016-05-20)
  In our case study contribution we will present the results of crawl technique measurements with the tachograph measuring method, where we focus on analysing the crawl arms stroke and legs kick. This research ...
 • Changes in mean swimming speed and efficiency in the front crawl at 2x25m track 

  Šťastný, Jan; Motyčka, Jaroslav (Faculty of Education. University of Alicante, 2015-10-01)
  Between the years 2009 and 2014 our team have collected data from more than 2000 measurements of four different swimming techniques. The swimmers that have participated in the research study include members of the Czech ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Šťastný, Jan
  Diplomová práce analyzuje výkonnost společnosti Řetězárna a.s. využitím Modelu START, který je založen na principu EFQM Modelu Excelence. První část práce se věnuje teoretickému popisu problematiky měření výkonnosti. Druhá ...
 • Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s. 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce na téma „Měření výkonnosti ve společnosti Řetězárna a.s.“ má za cíl zmapovat finanční situaci společnosti Řetězárna a.s. za pětileté období od roku 2011 do roku 2015. První část je věnována teoretickým ...
 • Nabídka a propagace tachografického měření plavců 

  Komárek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá nabídkou testování sportovců. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, provedených analýz a vlastního průzkumu stanovit a navrhnout soubor opatření vedoucí k vytvoření marketingové ...
 • Organizace outdoorových kurzů pro veřejný sektor 

  David, Pavel
  Práce popisuje základní a podstatné atributy uskutečnění specificky zaměřených outdoorových kurzů.
 • Podnikatelský záměr - pořádání hasičských závodů 

  Horsáková, Julie
  Předložená závěrečná práce se zabývá organizací sportovní akce – konkrétně soutěže v požárním útoku na úrovni extraligy ČR. V jednotlivých částech je rozebrána historie požárního sportu u nás i ve světě, jeho význam a popis ...
 • Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop 

  Šťastný, Jan
  Cílem diplomové práce je založení kamenného obchodu (nízkonákladové výdejny) v návaznosti na již existující elektronický obchod. Práce se bude zabývat analýzou demografických údajů obyvatelstva, trhem (nabídkou/poptávkou), ...
 • Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na soukromé střední škole 

  Kohlmünzer, Martin
  Cílem této bakalářské práce na téma „Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na soukromé střední škole“ je ukázat na prospěšnost pohybové aktivity a vytvořit podnikatelský plán na realizaci fitness centra na střední ...
 • Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové 

  Beneš, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část ...
 • Prostředí, organizace a řízení sportovního klubu HC Kometa Brno 

  Dufek, Robin
  Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska řízení a organizační struktury. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž v první, teoretické části, se zaobírám organizační strukturou, ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací 

  Šťastný, Jan
  Tématem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s zubní ordinací v Rozsochatci. Objekt se nachází na parcele č. 1906/10 a1906/11, v katastrálním území ...
 • Souvislost vad řezu s řeznými parametry při laserovém řezání 

  Šťastný, Jan
  Projekt se zabývá v první části teoretickým rozborem technologických možností metody dělení materiálu laserem, principem a funkcí laseru, rozdělení jednotlivých typů laserů, vlastnostmi laserového paprsku, laserovým řezáním, ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou ve společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace 

  Slaměník, Adam
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky firmou se zaměřením na technickou dokumentaci. Obsahuje návrhy pro optimalizaci procesů, které jsou stěžejní pro správný průběh zakázky firmou. Představuje společnost Pro ...
 • Zavěšení, odpružení, tlumení závodních vozidel 

  Šťastný, Jan
  Hlavním tématem této bakalářské práce je přehled konstrukčních řešení systémů zavěšení, odpružení a tlumení závodních vozidel. Pozornost je věnována především automobilovým soutěžím pod záštitou AČR (Autoklubu České ...