Now showing items 1-20 of 26

 • Autentizace pomocí tokenu 

  Loviška, Martin
  Práca sa zaoberá možnosťami autentizácie pomocou bezpečnostného tokena do konzole linuxu a webovej aplikácie. Teoretická časť sa venuje základom kryptografie, najmä algo- ritmami asymetrickej kryptografie. Všeobecne popisuje ...
 • Autentizace v inteligentních sítích 

  Janáč, Richard
  Táto práca sa zaoberá možnosťami autentizácie servisných technikov pre zariadenia siete Smart Grid. Cieľom bolo vybrať najvhodnejší typ autentizácie bezpečnostným tokenom. Preto sme rozobrali základy kryptografie a rozobrali ...
 • Datalogger s rozhraním Ethernet 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom dataloggeru s ethernetovým rozhraním riadeného pomocou DISCOVERY Kitu STM32F429. Datalogger je vybavený ôsmimi digitálnymi vstupmi a tromi analógovými vstupmi. Namerané dáta sú uložené na SD kartu. ...
 • Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie 

  Šťastný, Ladislav
  Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná ...
 • Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a následným testováním elektronických obvodů určených pro použití v malých fotovoltaických elektrárnách. Konkrétně jde o subsystémy pro napájení spotřebičů, nabíjení ...
 • Inteligentní fotocesta 

  Kočík, Karol
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia amatérskeho zariadenia pre výrobu DPS fotocestou. Stručne je spravený prehľad moţných druhov osvitu a výrobných procesov dosiek plošných spojov s ich porovnaním. V kapitole ...
 • Jednotka pro řízení motorů dávkovacích čerpadel 

  Streit, Jakub
  Cílem práce je návrh univerzálního systému pro řízení motorů. Systém musí umět řízení minimálně 4 motorů, a to podle potřeby buď stejnosměrných, nebo krokových. Dále musí systém být schopen komunikace s okolím, buď po ...
 • Komunikační systém standardu Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového komunikačního systému využívajícího standardu Wireless M-Bus, který pracuje v pásmu 169 MHz. Tento systém má sloužit pro sběr dat z měřičů, které nejsou vybaveny rádiem a disponují ...
 • Konfigurace a diagnostika pro inteligentní sítě 

  Hrbek, Martin
  Tato práce navrhuje řešení pro konfiguraci a diagnostiku pro inteligentní sítě. Sestavuje diagram případů užití pro diagnostiku a konfiguraci a navrhuje jednotlivé softwarové moduly systému. Práce informuje vývojáře o ...
 • Maticová zobrazovací jednotka 

  Gábik, Matej
  Cieľom diplomovej práce je realizovať autonómny informačný portál s použitím maticového displeja BUSE BS210. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým riešením problému a možnosťami riadenia displeja. V druhá časť je venovaná ...
 • Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines 

  Franek, Lešek; Šťastný, Ladislav; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-03-26)
  The aim of the article is to create two models of power line communication. First model is called Multipath model and It is based on identifying the transfer function based on the measured values. Second model is called ...
 • Modulární RGB LED displej 

  Coufal, Miroslav
  Cílem této diplomové práce byl návrh RGB LED displeje s rozhraním ethernet. Vytvořiljsem zobrazovací modul,řízený mikrokontrolérem Atmega 2560-16AU. Tyto moduly lze propojovat pomocí sériového standardu RS485. Připojení k ...
 • Monitor pro Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bateriově napájeného zařízení pro monitorování a záznam komunikace Wireless M-BUS. Práce popisuje jak komunikační protokol M-BUS, a na něj navazující bezdrátový komunikační protokol Wireless M-BUS, ...
 • Napájecí a monitorovací systém pro internetový uzel 

  Šťastný, Ladislav
  Cieľom tejto práce je návrh napájacieho a monitorovacieho systému internetového uzlu. Práca rozoberá problematiku riadenia, monitorovania a napájania internetových uzlov a z toho plynúcich požiadaviek na zariadenie. V ...
 • Ovládání modelů pomocí PLC 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá ovládáním modelů pomocí PLC firmy Rockwell Automation. S využitím systému CompactLogix, programovacího prostředí RSLogix 5000, komunikačního prostředí RSlinx Classic a softwaru pro vizualizaci FactoryTalk ...
 • Realizace systému pro údržbu ve výrobně informačním systému COMES 

  Žilka, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá teóriou systémov údržby. V úvodnej časti je stručný náčrt do automatizácie s popisom systémov automatizačnej pyramídy výrobného podniku s dôrazom na systém MES. Následne je popísaný MES systém ...
 • Rozšíření senzorů kotle na biomasu 

  Kastner, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a zapojit do řídícího systému kotle rozšiřující desku senzorů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá způsobem měření teploty. Způsobem ...
 • Řízení dvoukřídlé brány 

  Koždoň, Ondřej
  V této bakalářské práci je navržena a detailně popsána elektronika, která je bateriově napájená a slouží pro řízení dvoukřídlých bran s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Systém je navržen jako miniaturní elektronický ...
 • Sensor osvětlění s mikrokontrolérem 

  Judiny, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a popísať koncepciu senzora osvetlenia ovládaného mikrokontrolérom. Jednou časťou je teoreticky zhodnotiť úlohu a druhou navrhnúť schémy a následne dosku plošných spojov. Na základe ...
 • Sniffer pro komunikaci po energetickém vedení 

  Zapletal, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzální aplikace pro zachytávání, analýzu a filtrování komunikace na energetické síti (PLC). Data poskytuje hardwarový sniffer na sériové lince RS-232. Aplikace bude využívána ...