Now showing items 1-2 of 2

  • Estakáda přes silnici a inundační území 

    Šťavík, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes silnici II/434 a inundační území. Z navrhovaných variant byla hlavní nosná konstrukce navržena jako předpjatá dvoutrámová spojitá konstrukce o pěti polích. Zatížení, ...
  • Železobetonový trámový most přes řeku Krupou 

    Šťavík, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá návrhem mostu přes řeku Krupou na místní komunikaci ve městě Staré Město. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako železobetonová trámová konstrukce prostě uložená. Zatížení, návrh a posouzení ...