Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace vlastností extraktů z hroznových bobulí pomocí moderních analytických metod 

    Šťavíková, Lenka
    V posledních letech se zvýšil zájem o stanovení anthokyanů v hroznech a vínech červených odrůd, protože hrají významnou roli v kvalitě barvy červených vín, ale mají také mnoho prospěšných účinků na lidské zdraví. Přispívají ...
  • Využití odpadů rostlinného původu 

    Habáníková, Kamila
    Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...