Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Ullrich, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou snímání mozkové aktivity, implementací jejího zpracování, analýzy a klasifikace. Ke snímání je použit hardware společnosti OpenBCI. Nastudoval jsem a popsal potřebné informace o snímání ...
 • Aplikace posilovaného učení při řízení modelu vozidla 

  Maslowski, Petr
  Tato práce se zabývá vytvořením autonomního agenta pro řízení modelu vozidla. Rozhodování agenta je řízeno pomocí posilovaného učení (reinforcement learning) s využitím neuronových sítí. Agent získává snímky z přední kamery ...
 • Demonstrační program pro předmět IZU 

  Hreha, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aplikácie pre vizualizáciu základných algoritmov umelej inteligencie. V úvodnej časti popisuje teoretický základ pre jednotlivé témy a metódy spracované v rámci tejto práce, ďalej ...
 • Doporučování filmů na základě uživatelských profilů ČSFD 

  Janko, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou využití neuronových sítí pro doporučování filmů. Je zde obecně popsán princip využití neuronových sítí u strojového učení a rovněž jsou zde shrnuty základní i pokročilé techniky pro tvorbu ...
 • Klasifikace příkazů z EMG pomocí neuronové sítě 

  Zauška, Ján
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou 15 príkazov (krátkych slov) z malej dátovej sady nahranej pomocou sEMG elektród umiestnených na tvári a krku rečníka. V nahrávkach sú rozlíšené dva typy reči - audible speech, čo je ...
 • Problém obchodního cestujícího 

  Šůstek, Martin
  Práce se zaměřuje na úpravu známých postupů ACO a GA s ohledem na zvyšování efektivity nalézaných řešení. Jsou zde prezentovány dva nové přístupy pro řešení TSP. Pomocí jednoho z nich lze také vytvořit počáteční populaci ...
 • Prohledávání metrického prostoru s překážkami 

  Lukáč, Jakub
  Táto práca sa zameriava na prehľadávanie metrického priestoru s prekážkami. Práca vyberie štyri metódy založené na prehľadávaní stavového priestoru a predstaví dva nové algoritmy, ktoré sa pokúsia brať do úvahy prekážky v ...
 • Přehled současných přístupů k optimalizacím 

  Hudecová, Patrícia
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať niektoré z optimalizačných algoritmov inšpirovaných prírodou a otestovať ich úspešnosť pri hľadaní extrému funkcie na rôznych funkciách. Boli vybrané štyri algoritmi a to netopierí ...
 • Přehled současných přístupů ke klasifikacím 

  Brezánský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom súčasných prístupov ku klasifikáciám. Popisuje rôzne prístupy ku klasifikáciám a ich algoritmy, zameriava sa na neuronové siete, bayesové klasifikátory a rozhodovacie stromy. ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Pazderka, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci scény z dopravního prostředí. Řešením tohoto problému jsou segmentační neuronové sítě, které umožňují klasifikovat každý pixel scény. V rámci této diplomové práce byla vytvořena ...
 • Systém pro doporučování filmů 

  Janko, Pavel
  Tato práce se zabývá především přístupy k sestrojení systému pro doporučování filmů. Je zde obecně popsán princip neuronových sítí a rovněž jsou zde shrnuty základní i pokročilé techniky pro tvorbu doporučovacích systémů. ...
 • Uživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obraze 

  Bureš, Tomáš
  Při aktivním učení doménový expert nemusí anotovat veškerá data, ale pouze ta, která umožní model trénovat postupně. Příkladem aktivního učení je například detekce a následné odstranění špatných anotací. Dalším příkladem ...
 • Word2vec modely s přidanou kontextovou informací 

  Šůstek, Martin
  Tato práce se zabývá porozuměním word2vec modelů. Přestože tyto modely vznikly nedávno (2013), staly se velmi populárními. Učením těchto modelů lze obdržet vektorovou reprezentaci slov v~N-dimenzionálním prostoru reálných ...