Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo 

    Šašek, Martin
    Práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi směsí iontová kapalina a rozpouštědlo. Jako výchozí iontová kapalina byla využita směs EmimBF4, tedy, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluórborát. Jako rozpouštědla ...
  • Návrh systému s permanentními magnety 

    Šašek, Martin
    Tato práce využívá a komentuje současné možnosti parametrického modelování, je zde sestaven výčet nových možností programu Autodesk Inventor Series 2012.Popis samotného modulu. Dále jsou zde shrnuty výhody adaptivního ...