Now showing items 1-2 of 2

  • Testování Open vSwitch a DPDK 

    Šabart, Otto
    Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...
  • Úprava a vylepšení nástroje SelfTest 

    Šabart, Otto
    SelfTest je nástroj určený k testování znalostí lidí na základě předem vytvořených testovacích sad. Program do současné doby nedisponoval vhodnými prostředky pro vyhodnocování znalostí účastníků testu a analýzu testovacích ...