Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování asociačních pravidel 

    Šabatka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá dolováním asociačních pravidel. První část se věnuje vysvětlení technologie dolování dat a teorie, kterou je dobré znát pro seznámení se s asociační analýzou. Další část se věnuje samotné ...
  • Reprezentace textu a její vliv na kategorizaci 

    Šabatka, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá strojovým zpracováním textových dat. V teoretické části jsou popsány problémy související se zpracováním přirozeného jazyka a dále jsou představeny různé způsoby předzpracování a reprezentace ...