Now showing items 1-5 of 5

 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen ...
 • Problematika znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h 

  Panáček, Vladimír
  Současný aparát pro technickou analýzu silničních nehod neobsahuje žádné ucelené informace, doporučení či postupy, jakým způsobem komplexně vyřešit analýzu silniční nehody za účasti vozidla vybaveného stabilizačním systémem ...
 • Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES 

  Becke, Manfred; Šachl, Jindřich (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Analytici nehod často používají k výpočtu střetových rychlostí hodnoty EES (Energy Equivalent Speed, ekvivalentní energetická rychlost). Stanovení hodnot EES ale vede mnohdy k problémům nebo chybám. Tento článek se věnuje ...
 • Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod 

  Tokař, Stanislav
  Práce se zabývá problematikou terminologie užívané v soudně-inženýrské praxi při analýze silničních nehod (ASN). Jedná se o definování pojmů popisujících specifické znalecké zkoumání v oblasti ASN jakými jsou možnost ...