Now showing items 1-2 of 2

  • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

    Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
  • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

    Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
    Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen ...