Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Implementace shlukování regulárních výrazů pomocí MapReduce přístupu 

  Šafář, Martin
  Hlavním přínosem této práce je návrh a implementace aplikace, která využívá model MapReduce a Apache Hadoop pro urychlení shlukování regulárních výrazů. V této prácí jsou popsány algoritmy, které se využívají pro shlukování ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Šafář, Martin
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šafář, Martin
  Stavba doplňuje uliční frontu ulice Brabansko a stává se jak důstojným partnerem pro Sokolovnu tak pro menší historizující dům, který nějak nepotlačuje. Hlavním cílem bylo vytvořit komfortní bydlení a doplnit prostor nábřeží ...
 • Optimalizace betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných druhotných surovin 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem, přípravou a optimalizací betonových záměsí na bázi alkalicky aktivovaných sekundárních surovin – vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Jako aktivátor byl použit hydroxid sodný, ...
 • Transformace dokumentů HTML na vektorovou grafiku SVG 

  Šafář, Martin
  Tato diplomová práce řeší problematiku vykreslování HTML/CSS dokumentů pomocí vektorové grafiky ve formátu SVG. Cílem práce je návrh a implementace rozšíření knihovny CSSBox o možnost vektorového výstupu. Nejprve jsou ...
 • Trvanlivost alkalicky aktivovaných systémů 

  Šafář, Martin
  Alkalicky aktivovaná pojiva mají potenciál stát se alternativním konstrukčním materiálem k pojivům na bázi portlandského cementu. Tato práce se zabývá testováním trvanlivosti betonové směsi na bázi alkalicky aktivované ...
 • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...