Now showing items 1-3 of 3

 • Rezidence pro seniory 

  Šafář, Petr
  Diplomová práce s názvem Rezidence pro seniory, je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Navržený objekt je situován na parcele č. 260/3 v obci Sadová. V budově se nachází část pro bydlení a ...
 • Rodinný dům v Mokrovousech 

  Šafář, Petr
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům. Objekt je řešen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím, který se nachází na mírně svažitém terénu v klidné ...
 • Výpočet únosnosti a deformací silničního mostu a porovnání s naměřenými hodnotami 

  Štekbauer, Hynek
  Náplní této práce je naměření deformací silničního mostu při přejezdu soupravy s nadměrným nákladem, sestavení modelu pro výpočet a následné porovnání naměřených hodnot svislé deformace s teoretickými výpočty. Určení ...