Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický informační štítek 

    Šafář, Viktor
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického informačního štítku, jehož základem je maticový LED displej. V teoretické části jsou probrány použitá rozhraní a periferie mikrokontroléru a PC a diskutuje se nad ...
  • Internetové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat 

    Šafář, Viktor
    Webové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat poskytuje studentům i jiným používat snadno přístupnou webovou aplikaci, která je schopna posloužit jako základní zobrazovací modul při simulování ...