Now showing items 1-5 of 5

 • Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2 

  Diblík, Josef; Halfarová, Hana; Šafařík, Jan (Hindawi, 2017-06-12)
  Two-dimensional linear discrete systems $$ x(k+1)=Ax(k)+\sum\limits_{l=1}^{n}B_{l}x_{l}(k-m_{l}),\,\,\,k\ge 0 $$are analyzed, where $m_{1}, m_{2},\dots, m_{n}$ are constant integer delays, $0<m_{1}<m_{2}<\dots<m_{n}$, $A$, ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Agroservis s.r.o. Postupně je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace subjektu. Poslední část diplomové práce obsahuje ...
 • Slabě zpožděné systémy lineárních diskrétních rovnic v R^3 

  Šafařík, Jan
  Dizertační práce se zabývá konstrukcí obecného řešení slabě zpožděných systémů lineárních diskrétních rovnic v ${\mathbb R}^3$ tvaru \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m), \end{equation*} kde $m>0$ je kladné celé číslo, ...
 • Solution of a Weakly Delayed Difference System 

  Šafařík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper solves a weakly delayed difference systém x(k+1) = Ax(k)+Bx(k-1) where k = 0;1; : : : , A = (ai j)3 i; j=1, B = (bi j)3i ; j=1 are constant matrices. An explicit solution is given with a discussion on the number ...
 • Weakly Delayed Systems In ℝ3 

  Šafařík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is concerned with a linear discrete system with delay x(k+1) = Ax(k)+Bx(k-m); k = 0,1,…, in R3. It is assumed that the system is weakly delayed. For one of the possible Jordan forms solution of an arbitrary initial ...