Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

    Šafařík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
  • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

    Šafařík, Pavel
    Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o ...