Now showing items 1-2 of 2

  • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

    Šrotová, Zuzana
    Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
  • Studie chování tradičních tesařských konstrukcí 

    Šafránková, Lucie
    Bakalářská práce „Studie chování tradičních tesařských konstrukcí“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořené prostorové výpočtové modely, jednotlivé ...