Now showing items 1-1 of 1

  • Studie chování tradičních tesařských konstrukcí 

    Šafránková, Lucie
    Bakalářská práce „Studie chování tradičních tesařských konstrukcí“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořené prostorové výpočtové modely, jednotlivé ...