Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro odhalování plagiátů 

    Šalplachta, Pavel
    Tato práce se zabývá programovacími jazyky C a C++, různými způsoby zápisu jejich konstrukcí a vývojem aplikace, která rozpozná velmi podobné programy napsané v těchto programovacích jazycích. Aplikace je určena pro kontrolu ...
  • Aplikace pro odhalování plagiátů 

    Šalplachta, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá programovacím jazykem C a způsobem odhalováním plagiátů v programech psaných v tomto jazyce. Výsledkem práce je aplikace vytvořená také v jazyce C, která podle podobnosti zdrojových kódů rozhodne, ...