Now showing items 1-20 of 34

 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...
 • Číslicové hodiny s povrchově montovaným maticovým displejem 

  Filka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem číslicových hodin řízených DCF77 signálem vysílaným z německého Mainflingenu, jejichž úkolem je použití jako stolní hodiny. K zobrazování je použit maticový LED displej velikosti ...
 • Elektronický docházkový sešit 

  Nezval, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
 • Elektronický informační štítek 

  Šafář, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického informačního štítku, jehož základem je maticový LED displej. V teoretické části jsou probrány použitá rozhraní a periferie mikrokontroléru a PC a diskutuje se nad ...
 • Elektronický informační štítek 

  Karmazín, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, jehož primárním úkolem je použití jako elektronický jmenný štítek. K zobrazování je použit LED displej 8×32 ve formě modulu připájeného hranovým spojením k ...
 • Internetové rozhraní pro prezentaci a výuku 

  Belko, Jakub
  Bakalářská práce Internetové rozhraní pro prezentaci a výuku je aplikací schopnou prezentovat výukové texty realizované v PowerPointu. Aplikace umožňuje zadávat dotazy v průběhu prohlížení prezentace a zajišťuje komunikaci ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním 

  W. F. Yahya, Doaa
  Tenké vrstvy mají velké uplatnění v mnoha odvětvích techniky a v současné době můžeme konstatovat, že je najdeme ve všech moderních technologiích. Tenké vrstvy je možné vytvářet dvěma způsoby, a to chemickou nebo fyzikální ...
 • Moderní pouzdření a 3D systémy 

  Nicák, Michal
  Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a ...
 • Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch 

  Juračka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na technologii pájení v mikroelektronice. Popisuje podrobněji základní způsoby pájení a oprav v elektronice. Práce uvádí principy technologických zařízení pro hromadné pájení a užívaná opravárenská ...
 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Nabíječka akumulátorových článků NiCd a NiMH 

  Drda, Václav
  Práce pojednává o návrhu autonomní nabíječky NiCd a NiMH akumulátoru ve spínaném režimu. Byly zjištěny vlastnosti těchto akumulátorů. Pro konečný návrh byla nutná znalost základních parametrů. Z těchto vlastností byl navržen ...
 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • Optimalizace hodnotového toku 

  Zátopek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hodnotového toku hotových výrobků ve společnosti Continental Automotive Systems, s. r. o. mezi technologickými linkami a expedicí z pohledu metod štíhlé výroby a průmyslového ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Programovatelný modul pro řízení jednoduchých strojů 

  Jež, Roman
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného k řízení jednoduchých procesů v automatizaci. Základním zaměřením práce je teoretické navržení a praktické zpracování celého zařízení obsahující digitální ...
 • Regulace teploty topného tělesa termočlánkem 

  Spáčil, Michal
  Úkolem této práce je zpracovat a poté vyrobit systém který udržuje danou konstantní teplotu v daném prostoru případně daného materiálu(věci), v tomto případě je úkolem je vytvořit ovládací obvod pro výhřevný systém ...
 • Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen 

  Trtílek, Jakub
  Cílem bakalářské práce je rozšíření funkčnosti přístroje LaiPen LP 100 o hlasové rozhraní tak, aby bylo uživateli usnadněno během práce s přístrojem zadávání názvů dřevin. Manuální výběr typu porostu u stávající verze ...
 • Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu 

  Chmelař, Vít
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy ...