Now showing items 1-2 of 2

  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Šanderová, Hana
    Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost INKA Interiér, s.r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
  • Podnikatelský záměr založení pohybového studia 

    Šanderová, Hana
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení pohybového studia. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...