Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS 

    Šandová, Iva
    Diplomová práce se zabývá měřením obsahu vody v zemině metodou elektrické impedanční spektrometrie. Cílem práce je charakterizovat a stanovit podmínky použitelnosti této metody a měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III ...