Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová strategie hotelu Luční bouda 

    Šaršonová, Michaela
    Tato diplomová práce je zpracována pro horský hotel Luční bouda. Zkoumá situaci na trhu ubytovacích služeb a navrhuje řešení pro zvýšení turistické atraktivity hotelu. Teoretická část se věnuje marketingu v cestovním ruchu ...
  • Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna 

    Šaršonová, Michaela
    Tato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace ...