Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn 

    Babáčková, Lucie
    Hlavním předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie pro pension Zámecký mlýn“ je analýza současného stavu marketingového plánu pensionu a návrh marketingové strategie na zefektivnění. První část bakalářské ...