Now showing items 1-2 of 2

  • LABORARTORY BRNO 

    Šešulková, Miroslava
    Zadáním bakalářské práce je vytvořit galerii architektury, designu a soudobého umění, a to v těsné blízkosti brněnské okružní třídy - na samé hranici historického centra města. Můj návrh dává k dispozici část parcely pro ...
  • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

    Šešulková, Miroslava
    Ve svém návrhu předkládám řešení, které je založeno na typickém charakteru lázeńských pavilonů v parku, ale které hybridně kombinuji s architekturou současnou a s měřítkem, možná větším, ale snad opodstatněným. Doprostřed ...