Now showing items 1-3 of 3

 • Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP 

  Šebek, Petr
  Tato práce se zabývá popisem stavu resource-constrained project scheduling problem. Definuje základní problém a jeho složitost. Také popisuje varianty tohoto problému. Jsou představeny algoritmy pro řešení RCPSP. V práci ...
 • Kniha jízd vozidel malé logistické firmy 

  Cvrček, David
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro iOS zařízení, která slouží jako elektronická kniha jízd a zároveň pro sledování vozidel v průběhu jejich jízdy. Přenos dat mezi zařízeními je imlpementován pomocí knihovny CloudKit. ...
 • Nástroj pro výpočet Nashova ekvilibria v nekooperativních hrách s nenulovým součtem 

  Šebek, Petr
  Tato práce se zabývá popisem vývoje nástroje pro výpočet Nashova ekvilibria v nekooperativních hrách s nenulovým součtem. Definuje základní pojmy v teorii nekooperativních her. Popisuje vhodné algoritmy pro výpočet ryzího ...