Now showing items 1-9 of 9

 • Analyzátor signálu v televizních kabelových rozvodech 

  Matyáš, Pavel
  Práce je zaměřena na vývoj analyzátoru televizních signálu v kabelových rozvodech. V úvodu je naznačeno blokové schéma navrhovaného analyzátoru s digitálně řízeným širokopásmovým tunerem, logaritmickým detektorem, ...
 • Automatický anténní analyzátor 

  Dufek, Ivo
  Tato práce se zabývá metodami měření impedancí anténních systémů v rozsahu kmitočtů v pásmu dlouhých až velmi krátkých vln. Jsou diskutovány různé metody měření impedancí a každá z nich je kriticky zhodnocena. V rámci ...
 • Dvoupásmová směrová anténa pro příjem signálu DVB-T 

  Matyáš, Petr
  Cílem této práce je navrhnout dvoupásmovou anténu pro příjem DVB-T signálu v oblasti města Brna. Anténa bude navrhnuta a přizpůsobena pro příjem multiplexu 1 a 3, tedy pro frekvence 538 a 778 MHz. Anténa bude odzkoušena v ...
 • Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití 

  Müller, Marek
  Účel této práce je seznámit s teorií EH antén, provést simulaci jednoho vybraného modelu EH antény z literatury a tento model zoptimalizovat na požadovaný kmitočet 14 MHz pomocí počítačového programu CST Microwave Studio. ...
 • FSK modem s implementací protokolu AX.25 

  Vojtek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem FSK modemu pro paketovou komunikaci. Na základě dostupné literatury bylo sestaveno funkční obvodové schéma a následně byla navržena a vyrobena deska plošných spojů převážně pomocí SMD součástek. ...
 • Speciální aplikace VoIP 

  Lembard, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a následná realizace zařízení pro přenos hlasu v lokální síti a popisem použitých obvodů a řešení po stránce hw i sw. Zabývá se problematikou digitalizace nízkofrekvenčních signálů, ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimková, Anežka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění úrovně spokojenosti zákazníků vybrané prodejny společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Na základě provedené analýzy prostředí společnosti a výsledků dotazníkového šetření ...
 • Vysílač signálu DRM 

  Paták, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obvodu potrebných pro sestavení vysílace DRM pro krátkovlnná radioamatérská pásma. Je popsán standard DRM a je upozorneno na rozdíly mezi standardem pro rozhlasové vysílání a ...
 • Výkonový zesilovač pro krátkovlnné pásmo s inteligentním snímáním výkonu 

  Zatloukal, Petr
  Cílem této diplomové práce je zkonstruovat funkční vzorek vysokofrekvenčního zesilovače výkonu pro krátkovlnná radioamatérská pásma a změřit jeho základní parametry jako po- třebný budící výkon, výstupní výkon, čistotu ...