Now showing items 1-20 of 90

 • 9DOF modul pro měření orientace prostoru 

  Hojdík, Matej
  Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením 9DOF modulu pre vyhodnotenie orientácie v priestore. Práca obsahuje teoretický popis senzorov, matematického aparátu pre rotácie a pre Kalmanov filter. Praktická časť sa zaoberá ...
 • Analýza radarových signálů s vnitropulsní modulací v Matlabu 

  Trnčíková, Veronika
  Tato práce se zabývá vlivem vnitropulsní modulace na funkci neurčitosti. Funkce neurčitosti nám udává rozlišovací schopnost systému v dálce a Dopplerově kmitočtu. Práce se skládá z obecného popisu základů radiolokace, ...
 • Automatické ovládání ventilační klapky 

  Harman, Ján
  Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...
 • Automatický systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů 

  Vojtek, Michal
  Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude automaticky měřit hodnoty pro určení zatěžovací charakteristiky napájecích zdrojů pomocí vestavěné elektronické zátěže. V případě, že zdroj napájení bude např. DC/DC měnič, ...
 • Autonomní systém napájení čističky odpadních vod 

  Böserle, Otomar
  Semestrální projekt „Autonomní systém napájení čistírny odpadních vod“ hledá možnosti získávání elektrické energie z přírodních zdrojů pro účely čištění odpadních vod v místech, kde dosud nejsou vybudovány rozvody NN. ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Veverka, Vítězslav
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi a požadavky na systémy řízení modelu vozidla. V práci byly představeny dostupné podvozky, vhodné pro osazení vlastním řízením. Dále bylo potřeba prostudovat rozhraní pro řízení ...
 • Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer 

  Chýlek, Richard
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF ...
 • Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer 

  Chýlek, Richard
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF ...
 • Bezdrátový zvonek s digitálním přenosem hlasu 

  Partsch, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátového zvonku s digitálním přenosem hlasu. Zahrnuje rozbor obvodu nRF9E5. Ve své úvodní části obecně charakterizuji daný problém. Ve své další části popisuji návrh schématu, ...
 • Časovač pro RC modely 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem časovače pro RC modely. Popisovaný časovač má tři PWM výstupy. Pomocí těchto výstupů lze řídit dva nezávislé servomotory a regulátor motoru. Celý výrobek je řízen pomocí 8-mi bitového ...
 • Číslicově řízený vysokofrekvenční fázovací článek 

  Vaníček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací číslicově řízeného vysokofrekvenčního fázovacího článku. Práce obsahuje jak samotných návrh zapojení, tak i desky plošných spojů pro vytvoření příslušného zařízení. ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

  Krška, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
 • Digitizér audiosignálu se záznamem na SD kartu 

  Harsa, Jan
  Práce pojednává o návrhu digitizéru, který je součástí monitorovacího přijímače pro letecké pásmo. Požadavek je dvoukanálová digitalizace audio signálů. Zařízení komunikuje s PC pomocí USB rozhraní. Dále umožňuje čtení a ...
 • Dopplerovský radar pro měření rychlosti vozidel 

  Kulig, Radomír
  Tato práce se zabývá měřením rychlosti objektů pomocí dopplerovského radaru, komunikujícího s okolím prostřednictvím rozhraní RS232. Práce obsahuje kompletní řešení tohoto dopplerovského radaru a to jak z pohledu schémat ...
 • Driver maticového LCD displeje 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé semestrální práce je realizace řadiče maticového LCD ze starších mobilních telefonů Nokia s čipem PCD8544. Tento řadič je umístěn mezi LCD a zařízením, které ho využívá. Navrhovaný řadič má usnadnit práci s LCD ...
 • Duplexer pro pásmo 5,6 GHz 

  Opletal, Prokop
  Cílem diplomové práce bylo navržení duplexeru pracujícím v bezlicenčním frekvenčním pásmu 5,6GHz. Práce se zabývá výběrem vhodného konceptu pro daný duplexer, vytvořením modelu v softwaru pro simulaci rozložení elektromagnetického ...
 • Dvoupásmová anténa s kruhovou polarizací pro pásmo 145 a 435 MHz 

  Urbánek, Tomáš
  Práce je zaměřena na dvoupásmovou kruhovou polarizovanou anténu, která je určena pro příjem na radioamatérských frekvencích 145 a 435 MHz. Nejdříve práce popisuje principy antén, poté se práce soustřeďuje na návrh a simulace. ...
 • Elektronická jednotka pro řízení pohonu kostelních zvonů 

  Bureš, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozborem indukčních motorů. Je zde popsáno jejich složení, princip, metody spouštění, řízení a brzdění. Na základě tohoto rozboru byl stanoven vhodný způsob řízení motoru použitelný pro řídící ...