Now showing items 1-20 of 124

 • 9DOF modul pro měření orientace prostoru 

  Hojdík, Matej
  Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením 9DOF modulu pre vyhodnotenie orientácie v priestore. Práca obsahuje teoretický popis senzorov, matematického aparátu pre rotácie a pre Kalmanov filter. Praktická časť sa zaoberá ...
 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Analýza radarových signálů s vnitropulsní modulací v Matlabu 

  Trnčíková, Veronika
  Tato práce se zabývá vlivem vnitropulsní modulace na funkci neurčitosti. Funkce neurčitosti nám udává rozlišovací schopnost systému v dálce a Dopplerově kmitočtu. Práce se skládá z obecného popisu základů radiolokace, ...
 • Automatické ovládání ventilační klapky 

  Harman, Ján
  Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to elektronické zařízení, které na základě vstupního signálu otevírá či zavírá klapku poháněnou elektromotorem. Toto zařízení může sloužit samostatně, ...
 • Autonomní pozicionér řízený mikrokontrolérem 

  Bordovský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a návrhem autonomního natáčecího zařízení s vysokou přesností pro hvězdářský dalekohled či jiný prvek. I když na trhu již obdobná zařízení jsou, nejsou však většinou z finančního ...
 • Autonomní systém napájení čističky odpadních vod 

  Böserle, Otomar
  Semestrální projekt „Autonomní systém napájení čistírny odpadních vod“ hledá možnosti získávání elektrické energie z přírodních zdrojů pro účely čištění odpadních vod v místech, kde dosud nejsou vybudovány rozvody NN. ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Veverka, Vítězslav
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi a požadavky na systémy řízení modelu vozidla. V práci byly představeny dostupné podvozky, vhodné pro osazení vlastním řízením. Dále bylo potřeba prostudovat rozhraní pro řízení ...
 • Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer 

  Chýlek, Richard
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF ...
 • Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer 

  Chýlek, Richard
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF ...
 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Časovač pro RC modely 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem časovače pro RC modely. Popisovaný časovač má tři PWM výstupy. Pomocí těchto výstupů lze řídit dva nezávislé servomotory a regulátor motoru. Celý výrobek je řízen pomocí 8-mi bitového ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

  Krška, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
 • Digitální modulátor pro vícestavové modulace 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a možnostmi řešení digitálního modulátoru pro vícestavové modulace s integrovaným obvodem AD9957 od firmy Analog Devices. Navrhnout blokové i konkrétní schéma ...
 • Digitální střídavý wattmetr 

  Ledvina, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce byl vývoj prototypu měřicího přístroje. Přístrojem je Wattmetr s metodou měření TrueRMS. Konstrukce a návrh celého přístroje je rozdělen na dvě oblasti: napájecí zdroj a samotný přístroj. ...
 • Digitizér audiosignálu se záznamem na SD kartu 

  Harsa, Jan
  Práce pojednává o návrhu digitizéru, který je součástí monitorovacího přijímače pro letecké pásmo. Požadavek je dvoukanálová digitalizace audio signálů. Zařízení komunikuje s PC pomocí USB rozhraní. Dále umožňuje čtení a ...
 • Digitizér pro radarová čidla 

  Cích, Augustín
  Táto bakalárska práca sa zaoberá digitalizáciou analógového signálu z radarových čidiel využívajúcich Dopplerov jav. Pre konštrukciu prototypu digitizéru, bol použitý radarový senzor HB100. Digitalizácia je vykonaná ...
 • Driver maticového LCD displeje 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé semestrální práce je realizace řadiče maticového LCD ze starších mobilních telefonů Nokia s čipem PCD8544. Tento řadič je umístěn mezi LCD a zařízením, které ho využívá. Navrhovaný řadič má usnadnit práci s LCD ...
 • Duplexer pro pásmo 5,6 GHz 

  Opletal, Prokop
  Cílem diplomové práce bylo navržení duplexeru pracujícím v bezlicenčním frekvenčním pásmu 5,6GHz. Práce se zabývá výběrem vhodného konceptu pro daný duplexer, vytvořením modelu v softwaru pro simulaci rozložení elektromagnetického ...
 • Dvoupásmová anténa s kruhovou polarizací pro pásmo 145 a 435 MHz 

  Urbánek, Tomáš
  Práce je zaměřena na dvoupásmovou kruhovou polarizovanou anténu, která je určena pro příjem na radioamatérských frekvencích 145 a 435 MHz. Nejdříve práce popisuje principy antén, poté se práce soustřeďuje na návrh a simulace. ...