Now showing items 1-4 of 4

 • Chytrá zásuvka 

  Šebesta, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem chytré zásuvky. Teoretická část je zaměřena na rozbor jednotlivých bloků a funkcí chytré zásuvky a nastiňuje možnosti její realizace. Praktická část se soustředí na výběr vhodných komponent ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou ochrany před bleskem a řídí se soustavou norem ČSN EN 62 305. První část teoreticky rozebírá účinky blesku na objekty a inženýrské sítě. V druhé části je seznámení s vnější ochranou proti ...
 • Powerline komunikace pro řízení LED světel 

  Šebesta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a testem systému pro powerline komunikaci, umožňujícím řízení LED světel. Práce nejdříve popisuje základní principy powerline komunikace, specifikuje komunikační pásma a srhnuje ...
 • Zkratový proud synchronního stroje 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou zkratového proudu synchronního stroje. První část je věnována teoretickému průběhu zkratového proudu synchronního stroje a popisuje, jak se tento přechodný děj ve své době trvání mění a jakými ...