Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření vybraných komunikačních rozhraní procesoru TC275 

    Šebesta, Patrik
    Diplomová práce se zabývá nastavením vybraných periferií procesoru TC275 rodiny AURIX vyvinuty firmou Infineon. Periferie procesoru QSPI realizuje komunikaci SPI nastavené jako master s vyuţitím modulu DMA obsluhujícího ...
  • Simulátor signálu EKG 

    Šebesta, Patrik
    Bakalářská práce se zaobírá realizací autonomního simulátoru EKG s jedním výstupem pomocí mikroprocesoru, alfanumerického displeje, ovládacích tlačítek a přizpůsobovacích obvodů pomocí kterých lze připojit simulátor k ...