Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a návrh způsobu využití bývalých obytných objektů v Brně na ulici Nové Sady 

  Dufková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá konkrétním případem chátrajících staveb na ulici Nové sady, jenž patří mezi tzv. brownfields. Cílem práce je stanovit na základě analýz nejlepší budoucí způsob využití těchto budov a vytvořit nový ...
 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Analýza rizik napadení dřevěných konstrukcí škůdci 

  Brada, Stanislav
  V diplomové práci je pojednáno o vzniku rizika dřevěných konstrukcí. Na konstrukce a jejich části působí spousta negativních činitelů, ti ovlivňují životnost konstrukce. Cílem práce je stanovit přehled rizik vzniku vady ...
 • Návrh strategie rozvoje SBU 

  Šebesta, Petr
  Bývalý americký prezident prohlásil: “Plány jsou nic, plánování je všechno”. V tomto duchu lze říci, že dobře fungující systém strategického řízení je svým způsobem důležitější než samotné dokumenty, které produkuje. V ...
 • Rizika a opatření při rekonstrukcích dřevěných lidových staveb a konstrukčně srovnatelných novostaveb 

  Beníček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční vývoj masivních dřevostaveb, požadavky na současné masivní dřevostavby, vývoj tesařských spojů a spojovacích prostředků používaných při výstavbě či rekonstrukcích těchto ...
 • Stanovení podílu vlhkosti v elektroizolačních materiálech 

  Šebesta, Petr
  Tato práce je založena na teorii o navlhání elektroizolačních materiálů a způsobech, jak tuto vlhkost měřit. V teoretické části jsou popsány metody termické analýzy a následně detailně popsána metoda Termogravimetrie, která ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Výběr informačního systému 

  Šebesta, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice výběru informačního systému v podniku. Na základě teoretických poznatků o podnikových informačních systémech a jejich vývoji je postavena analýza problému výběru vhodného informačního ...
 • Výpočtový model chladiče šroubového kompresoru 

  Šebesta, Petr
  Práce se zabývá problematikou výpočtu kompaktního tepelného výměníku při specifických podmínkách. V první části jsou rozebrány způsoby zjišťování termodynamických a látkových vlastností a součinitelů, a taktéž metody výpočtu ...