Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Semchiv, Evgheni
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Heineken Česká republika, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení vybraných ekonomických ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Valentová, Dana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Automotive Lighting Jihlava za pomoci aplikace statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Teoretickou část, která popisuje jednotlivé ukazatele ...
 • Analýza společnosti Rastr elektro s.r.o. pomocí časových řad 

  Šebestová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Rastr elektro s.r.o. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy a finanční analýzy. V praktické části ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Pipková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků společnosti GALATEK a.s., jejíž hlavním výrobním programem je výroba strojů na povrchové úpravy. K tomuto hodnocení budou využity modely založené na fuzzy logice, vytvořené ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Gábrle, Michal
  Diplomová práce se zabývá principy fuzzy logiky a jejich využitím v rámci obchodní činnosti distribuční společnosti. Jsou představeny 2 modely, založené na bázi těchto principů, sloužící k vyhodnocování kvality odběratelů ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Nezbedová, Katarína
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti SAP pomocou teórie fuzzy logiky a jej aplikácie. Jadrom práce je vytvorenie modelov vo vývojovom prostredí MATLAB a Microsoft Excel. Taktiež ich ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Špinár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky při hodnocení zákazníků obchodní společnosti SPINA Trade, s.r.o. K naprogramování dvou modelů jsou použity programy MS Excel a MATLAB. Na základě vstupních atributů o ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Bendová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení dodavatelů televizí. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru dodavatele konkrétní zakázky. Fuzzy model je vytvořen na základě ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ondruch, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy logiky pro vyhodnocování kvality dodavatelů IT zboží a dalšího materiálu pro vybranou společnost. Fuzzy model by měl usnadnit rozhodování při výběru jednotlivých dodavatelů, kteří ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Zábranská, Barbora
  Táto diplomová práca predstavuje návrh modelov, ktoré sú určené na hodnotenie dodávateľov firmy Braintrast, s.r.o. Na základe hodnotenia nasleduje výber toho najviac optimálneho, podľa parametrov. Model využíva teóriu fuzzy ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Magda, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov bezpečnostných systémov vybranej spoločnosti. Po dôkladnej analýze spoločnosti bol vytvorený rozhodovací model na základe fuzzy logiky v prostredí MS Excel a MATLAB. Tieto ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Kutláková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožní vybrat nevhodnějšího dodavatele pro stavbu nové pobočky společnosti. Modely jsou založeny na využití základních principů fuzzy logiky. Navrhnuté fuzzy modely umožňují ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Pafkovičová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením dvou rozhodovacích systémů, které mohou být nápomocny při hodnocení dodavatelů a výběru nejvhodnějšího z nich. Oba modely, jak model, vytvořený v prostředí MS Excel, tak model ...
 • Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem 

  Šebestová, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či ...
 • Návrh a implementace modulu informačního systému 

  Marečková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr vhodného systému pro vnitřní firemní proces žádanek. Výstupem mé práce bude aplikace pro žádanky obecné. První část obsahuje teoretické pojmy. V druhé části jsou základní informace ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Procházková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod 

  Šebestová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy, korelační analýzy a finanční analýzy. V praktické části je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Modrák, Karel
  Cílem diplomové práce je posouzení informačního systému firmy a následný návrh změn. Úvodní část je věnována teoretickým východiskům práce. Druhá část se zaobírá vybranou společností a analýzami informačního systému, na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nečas, Miroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení a navržení změn informačního systému ve firmě DUHA-COLOR DV s.r.o. V teoretické částí se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů souvisejících s informačními systémy a analýzami, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zezula, Dominik
  Tato práce je zaměřena na posouzení informačního systému Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. a výběr nejvhodnějších zlepšení. První část práce popisuje teoretická východis-ka. Druhá část sleduje analýzu současného stavu a ...