Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza přenosových vlastností VDSL 2 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je představení základních vlastností VDSL2. Popis jednotlivých profilů a možností přenosu (rychlost, dosah, využití, ...). Druhou částí této práce je vytvoření programu na ovládání generátoru šumu DLS-5800 ...
 • Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach 

  Tkáč, Peter
  Práca sa zaoberá princípmi autentizácie, autorizácie a účtovania v paketových mobilných sieťach. V práci je popísaný vývoj mobilných sietí štvrtej generácie, architektúra týchto sietí a funkcie jednotlivých častí siete. ...
 • Automatizace měření přenosových vlastností DSL modemů 

  Pokorný, Lukáš
  Práce se zabývá přenosovými parametry DSL systemů a vývojem softwaru pro jejich automatizované měření. První část práce je věnována přenosovému médiu a modulačním technikám. Dále jsou popsány podrobnější funkce a vlastnosti ...
 • Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů 

  Dvořák, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se ...
 • Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů 

  Dvořák, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se ...
 • BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
 • Experimentální mobilní síť realizovaná pomocí open source 

  Efler, Jan
  Tato práce se zabývá realizací experimentální mobilní sítě za využítí open source projektů. K realizaci GSM sítě byl využit kit USRP1, na kterém je pomocí GNURadia zprovozněn projekt YateBTS. Pro spojování hovorů je využita ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • LDPC kódy 

  Hrouza, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou LDPC kódů. Jsou zde popsány metody vytváření paritní matice, kde je kladen důraz především na strukturované vytváření této matice za použití konečné geometrie: Euklidovské geometrie a projektivní ...
 • Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi ...
 • Možnosti realizace kodeků zúžených konvolučních kódů 

  Šedý, Jakub
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku zúžených konvolučních kódů a to v~oblasti návrhu a ověření funkčnosti kodeku jako samostatného elektronického systému. Práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. První ...
 • Multimediální přenosy v bezdrátových sítích 

  Zicha, Karel
  Cílem této práce je shrnout vlastnosti bezdrátových sítí pracujících v pásmu 2,4 GHz. V první části jsou rozvedeny teoretické poznatky o architektuře sítí a porovnání jednotlivých standardů; druhy rušení způsobené externími ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení 

  Obršlík, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem ...
 • Testování odolnosti IP PBX proti útokům s využitím testeru Spirent Avlanache 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv útokov vo VoIP sieťach na funkčnosť open source ústrední. Rozoberá problematiku útokov cez paketové siete v rámci bezpečnostných noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti ...
 • Turbo konvoluční a turbo blokové kódy 

  Šedý, Jakub
  Cílem práce je přiblížit čtenáři problematiku turbo konvolučních a turbo blokových kódů a to v oblasti dekódování zabezpečené zprávy. Praktická část je zaměřena na návrh demonstračního programu v programovém prostředí ...
 • Vliv protokolu HTTP 2.0 na moderní datové sítě 

  Maurerová, Lenka
  Tato semestrální práce pojednává o protokolech Gopher, HTTP 1.0, HTTP 1.1, HTTP 1.2, SPDY, HTTP 2.0 a HTTPS, které slouží pro přenos hypertextových dokumentů a architektuře REST a jejím cílem je vzájemně porovnat jednotlivé ...
 • Výkonnostní limity, spolehlivost a bezpečnost Open source PBX 

  Bednár, Jakub
  Cieľom tejto diplomovej práce je inštalácia a konfigurácia troch Open Source pobočkových ústrední Asterisk, Freeswitch a Yate. Následne pomocou testera Spirent Abacus 5000 realizovať výkonnostné a spoľahlivostné testy na ...