Now showing items 1-2 of 2

  • Antioxidační aktivita extraktů zeleného čaje 

    Šedý, Michal
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na antioxidační a biologicky aktivní látky přítomné v extraktech zeleného čaje. Zelený čaj je bohatým zdrojem antioxidantů a již v minulosti byl považován za léčivý nápoj. Řada látek ...
  • Syntéza struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

    Šedý, Michal
    V mikrovlnném pásmu se pro realizaci elektronických obvodů využívají především planární technologie. Problémem planárních obvodů je šíření povrchové vlny. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi struktury ...