Now showing items 1-5 of 5

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  rčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ...
 • Detekce optického disku ve snímcích optické koherentní tomografie 

  Šeda, Jan
  Hlavním úkolem této práce je návrh programu pro lokalizaci hranic optického disku v datech OCT. Součástí programu je také lokalizace „optic cup“ a výpočet několika hodnot charakterizující optický disk. Práce se dále zabývá ...
 • Měřič tepové frekvence 

  Šeda, Jan
  Cílem bakalářské práce je shrnutí možností měření srdeční frekvence. Srdeční frekvence je jednou ze základních veličin měřených v lékařských vědách už tisíce let. Základní vlastností dané hodnoty je přesnost. To je také ...
 • Rozpoznání cesty pro vizuální navigaci mobilního robota 

  Šeda, Jan
  V poslední době bylo nemalé úsilí věnováno vývoji robustních algoritmů pro detekci cesty pomocí barevného monokulárního vidění. Umělé neuronové sítě jsou často aplikovány v této úloze díky jejich schopnosti nalézt komplikované ...