Now showing items 1-5 of 5

 • Adaptace aparatury pro časově rozlišenou optickou spktroskopii 

  Koutný, Jan
  Předmětem bakalářské práce je sestavení aparatury pro měření transientní absorpce zábleskovou fotolýzou a otestování její funkčnosti pomocí detekce absorpce tripletních stavů benzofenonu. Teoretická část je věnována základům ...
 • Organické solární články pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie 

  Šedina, Martin
  Tato práce je zaměřená na studium organických materiálů pro přeměnu sluneční energie na energii elektrickou a na studium mechanismů této přeměny. Byly zkoumány vybrané organické materiály a směsi těchto materiálů, které ...
 • Studium senzorických vlastností organických polovodivých látek 

  Saska, Pavel
  Látky na bázi diketopyrrolopyrrolu jsou organické pigmenty, které mají charakter polovodičů. Jejich analogy s pyridylovou boční skupinou jsou díky své citlivosti na vodík potenciálně využitelné jako vodíkové senzory. Cílem ...
 • Tesla’s Turbine As A Source Of Energy 

  Šedina, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This thesis deals with the theory of bladeless Tesla turbine, explains its operation, describes its construction described in Tesla’s patent and explains the physical principles that are underway. Furthermore, the description ...
 • Teslova turbína jako zdroj energie 

  Šedina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením ...