Now showing items 1-13 of 13

 • Čerpadla poháněná lidskou silou 

  Matis, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá manuálnymi čerpadlami. Je v nej spracovaná rešerše o histórii vzniku a používania týchto čerpadiel, ďalej sa zaoberá niektorými čerpadlami, ktoré sa využívajú dnes (konštrukcia, materiály, ...
 • Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce 

  Šedivý, Dominik
  Tématem bakalářské práce jsou čerpadla určená pro náhradu lidského srdce. Práce zachycuje historický vývoj pump používaných pro čerpání krve. Dále jsou zde popsány z technického pohledu v současnosti používané druhy čerpadel ...
 • FSI Computation and Experimental Verification of Fluid Flow in Flexible Tubes 

  Šedivý, Dominik; Fialová, Simona; Klas, Roman; Kotek, Michal (Sciendo, 2020-07-24)
  Presented paper is focused on the experimental and computational study of fluid flow in pipes with flexible walls. One possible real example of this phenomenon is the blood flow in arteries or their substitutes in the human ...
 • Měřící trať pro mechanické srdeční chlopně 

  Ermis, Martin
  Práce se zabývá měřící tratí pro mechanické srdeční chlopně. Obsahuje stručnou rešerši o kardiovaskulárním systému a o umělých chlopních. Součástí je zpráva o proběhlém měření na trati. Následuje analýza jiných měřících ...
 • A new form of equation for force determination based on Navier-Stokes equations 

  Fialová, Simona; Pochylý, František; Šedivý, Dominik (EDP Sciences, 2018-11-12)
  This work is focused on calculating the force effects of an incompressible homogeneous liquid on a surface of a rigid or a flexible tube. An unsteady flow induced by differential pressure at the beginning and at the end ...
 • Proudění umělou srdeční chlopní 

  Šedivý, Dominik
  Práce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který ...
 • Přestavba objektu malé vodní elektrárny 

  Doseděl, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o malých vodních elektrárnách. První část je věnována základnímu popisu vodních elektráren a jednotlivým typům strojního zařízení využívaným v malých vodních elektrárnách. Druhá část se ...
 • Pulsace toku kapaliny v pružné trubici 

  Komoráš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pulzací toku kapaliny v pružné trubici představující např. tepnu v lidském těle. V programu ANSYS proběhly 3D simulace a jedná se o takzvané svázané FSI analýzy. V softwaru Maple ...
 • Studie chování kapalin v rotující nádobě 

  Tuhý, Marek
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chování kapalin v rotující nádobě. Cíle této práce jsou teoretická analýza a rešerše chování kapalin v rotující nádobě, návrh a sestavení experimentu, jeho provedení a ...
 • Umělé srdeční chlopně 

  Ruzsík, Erik
  Témou bakalárskej práce sú umelé srdcové chlopne. Práca obsahuje stručný prehľad o špecifických vlastnostiach kardiovaskulárneho systému. Ďalej sa zaoberá aj o reologických vlastnostiach krvi, uvádza i rešerš o používaných ...
 • Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

  Vaverka, Jakub
  Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další ...
 • Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů 

  Buday, Jakub
  Cielom tejto bakalárskej práce je popísať základné vlastnoti prúdenia a magnetického poľa. Ďalej sa venuje využitiu magnetických kvapalín v rôznych aplikáciach. Taktiež popisuje dopad magnetického poľa na niektoré vlastnosti ...
 • Využití energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie 

  Pleva, František
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie. První část práce je zaměřena na teoretický popis čerpadla a jeho ...